«

»

הדפס פוסט זה

חבורת אפיית מצות בשתולה פסח תשע"ה

אפיית מצות לפסח תשעה

הזמנה להצטרפות לחבורה לאפיית מצות בשתולה

ידוע הדבר שאפיית מצה היא מצווה גדולה "וראוי לכל אדם להשתתף בעצמו באפיית מצותיו"[1], ובזמן האפייה "ישתדל ויתאמץ בעשייתה עד שיזיע, ובזה יזכה לתקן עוונות רבים"[2].

ובעזרת ה' יתברך, לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, מתארגנת חבורה לאפיית מצות מצוה במושב לקראת חג הפסח, שתכין מצות מהודרות, בקמח ישראל, לקיום מצוות אכילת מצה בליל-הסדר.

מטרות החבורה:

  1. לימוד מקיף של כל ההלכות הנחוצות לאפיית מצות לפסח "עובר לעשייתן".
  2. התארגנות משותפת מבחינה לוגיסטית לקיום המצווה.
  3. קיום מצוות אפיית מצות בכשרות מהודרת.

הרשמה: חברים (מבוגרים מעל גיל בר-מצווה) המבקשים להצטרף לחבורה, מתבקשים להירשם אצל חנוך כליל-החורש, (050-6283512) עד לראש חודש אדר!

תנאי הצטרפות:

  • תשלום חברות להשתתפות בכיסוי ההוצאות (טרם נקבע המחיר – יעודכן בקרוב). (תשלום עבור המצות עצמן –ייגבה לפי מספר המצות המבוקש לכל חבר)
  • השתתפות בכל מפגשי הלימוד שייקבעו, לקראת אפיית המצות (נוכחות חובה בכל המפגשים)
  • בזמן אפיית המצות – שותפות כל החבורה באפיית כל המצות של כל בני החבורה

יהי רצון שנזכה לראות בפסח זה גאולת הפרט וגאולת העם וזכות המצווה תעמוד לנו ולכל עם ישראל

הרב אסף שלום אזריאל, חנוך כליל-החורש

 

[1].   שו"ע סי ת"ס סע' ב'. ומובאים באחרונים ב' טעמים: האחד משום המכשלות הרבות הנמצאות במאפיות, והשני מפני ש"מצוה בו יותר מבשלוחו" – שהוא עוסק בעצמו במצוות שימור המצות.

[2].   משנ"ב סי' ת"ס ס"ק ז' בשם האר"י ז"ל.

קישור קבוע למאמר הזה: http://www.shtula.org.il/%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%aa-%d7%90%d7%a4%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%a9%d7%aa%d7%95%d7%9c%d7%94-%d7%a4%d7%a1%d7%97-%d7%aa%d7%a9%d7%a2%d7%94/