«

»

הדפס פוסט זה

הזמינו סט ארבעת המינים לחג סוכות אספקה עד יום כיפור

שתולה

קישור קבוע למאמר הזה: http://www.shtula.org.il/%d7%94%d7%96%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%95-%d7%a1%d7%98-%d7%90%d7%a8%d7%91%d7%a2%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%97%d7%92-%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%94/